Press "Enter" to skip to content

„Радика вилиџ“ се гради по незаконски донесен план – Инспекторатот за животна средина изврши вонредни надзори

30.12.2021

Архитектонско-урбанистичкиот проект (АУП) со кој се предвидува изградбата на 87 луксузни куќи во рамките на „Радика вилиџ“ во село Леуново е донесен без водостопанска согласност од страна на Министерството за животна средина со што се става под знак прашалник законитоста на овој документ за плански опфат што го одобрила Општина Маврово и Ростуше. 

Ова е дел од заклучоците на Државниот инспекторат за животна средина кој на 27 декември направил инспекциски надзори во Општината Маврово и Ростуше, „Радика Резорт“ и Јавното претпријатие за комунална дејност „Маврово“.

Врз основа на спорниот АУП, во октомври 2018 година, Општината му издала одобрение за градба на инвеститорот „Радика Ресорт“ за седум вили кои се дел од вкупните 87. Тогаш, одобрението го потпишал раководителот на Одделението за урбанизам, Ќирко Џукоски, кој подоцна станува општински градежен инспектор. 

Тие седум викендички се веќе изградени и во завршна фаза на внатрешно уредување. Но, со новите наоди на Инспекторатот за животна средина виси законитоста на нивната изградба.

ИРЛ веќе пишуваше дека АУП-от кој се однесува на „Радика вилиџ“ изготвен од „Пологпроект“ Гостивар на барање на сопственикот на „Радика Ресорт“, косовскиот бизнисмен Шериф Рамука, е донесен без Општината да побара согласност од Министерството за животна средина.

Проект Радика: Сите луѓе на ресортот

В.д. директорот на Инспекторатот за животна средина, Сретен Стојковски, вели дека општината има рок да ги обезбеди тие согласности во спротивно потребно е да се поништат  издадените одобренијата за градба.

„Ние им наложивме на Општина Маврово и Ростуше да си побараат мислења и за тој АУП што е издаден. Укажавме за сите градби околу езерото и каде што има водени текови, пред издавање на градежните дозволи да се побараат мислења од Министерството за животна средина. Во спротивно, дозволите издадени за градење нема да бидат важечки“, вели Стојковски.

Општината има уште едно задолжение што треба да го направи во рок од 30 дена, а тоа е да донесе одлука на Совет за преземање на сите селски водоводи и да ги даде под надлежност за користење и одржување на Јавното претпријатие за комунални дејности „Маврово“. 

За „приватниот“ водоводен систем со кој сега стопанисува „Радика Ресорт“, а поради што мештаните се бунеа дека често немаат вода за пиење или од чешмите им тече кал, Инспекторатот бара истиот да биде под контрола на ЈПКД „Маврово“.

Во меѓувреме „Радика Ресорт“ побарала дозвола од Министерството  за зафат и испуштање на вода, но првично тие барања се одбиени. Додека трае постапката, хотелскиот комплекс има обврска да склучи договор со ЈП „Маврово“ за користење на водата.

„Зафатот за водоснабдување потребно е да се превземе од страна на ЈПКД Маврово за да се одржува квалитетот и количината потребна за хотелот кој го стопанисува правното лице ‘Радика Резорт’, во спротивно не смее да се зафаќа вода без дозвола согласно закон. Воедно потребно е испуштањето да се врши со помош на јавното претпријатие кое ќе ги прифати отпадните води преку цистерни за чистење на јамата во која се испуштаат отпадните фекални води од хотелот,  се до пуштање во употреба на пречистителна станица согласно закон“, се вели во извештајот на Инспекторатот за животна средина.

Проект Радика: Багерите на луѓе на ДУИ профитираат од зделката за спорните вили, Куртовски нема намера да руши

На Општината и претходно ѝ било наложувано да ги даде селските водоводи во надлежност на Комунално претпријатие „Маврово“, но оттаму уште пред две години испратиле допис дека не можат да ја превземат таа обврска затоа што одржувањето им било скапо. Оваа одлука на ЈП „Маврово“ била прифатена од страна на Општината со одлука на Советот во 2019 година.

 

Во меѓувреме трае и постапката по однос на одлуката на Второстепената владина комисија за инспекциски надзор која одлучи да го поништи решението за уривање на девет луксузни вили, дел од проектот „Радика вилиџ“. Документот кој ИРЛ го објави кон средината на месецов е напишан на девет страни и во него е наведено дека градежниот инспектор на општината  не ги почитувал основните законски одредби при изготвување на записниците од двата извршени надзори на „Радика вилиџ“, како и при носењето на решениeто за рушење на спорните објекти. Надзорот го извршил Ќирко Џукоски, кој сега е главен градежен инспектор, а две години претходно беше раководител на Секторот за урбанизам и ги потпишуваше дозволите за градба.

Владината комисија ја донела одлуката откако ги разгледала и ги прифатила аргументите во жалбата на инвеститорот на „Радика Ресорт“, Косовецот Шериф Рамука. Со ова, предметот се враќа во општината Маврово и Ростуше, која треба да постапи според укажувањата на второстепената комисија и повторно да изврши инспекциски надзор согласно сите законски процедури.

Решението за уривање беше донесено на 15 септември, еден месец пред локалните избори и во време кога мавровчани и екологистите бурно реагираа на планот за изградба на 87 викенд куќи во Леуново. Општината му даде на инвеститорот рок од 15 дена да ги урне нелегалните објекти, а доколку тоа не го стори обврската ја презема локалната власт. По решението не постапи ни сопственикот, ни општината. Градоначалникот Медат Куртовски со решението за уривање ги стивна незадоволните мештани, за сега по изборите да биде поништено решението затоа што не било напишано според прописите.

Како што објави ИРЛ, проектот „Радика вилиџ“ е идеја на еден од најбогатите луѓе во Албанија и поранешен македонски конзул во Драч – Александер Пило. Тој бил првиот сопственик на хотелот „Радика“ кога луксузниот објект преминува од државна во приватна сопственост. Во 2017 година хотелот заедно со земјиштето од 170.000 метри квадратни го купува Косовецот Шериф Рамука и ја почнува постапката за изградба на луксузно село „Радика вилиџ“ со 87 куќи. Планот почнал да го реализира со ВМРО-ДПМНЕ, а продолжил и го продлабочил со СДСМ, а од зделката ќариле и кадри на ДУИ.

Досега се изградени 17 куќи, од кои првите десет се со дозвола за градба врз основа на Урбанистички план за село, а останатите седум се донесени врз АУП-от кој беше предмет на инспекција на Државните инспекторат за животна средина, а инспекциска проверка врши и Државнито инспекторат за градежништво и урбанизам.

Во процес на изградба се уште девет викендички од проектот. Планот на сопственикот е дел од куќите да ги издава, а дел да ги продава по цена од 220.000 до 300.000 евра.

Во моментов во „Радика ресорт“ ниту се гради, ниту се урива. Градежните работи беа стопирани пред локалните избори кога се донесе сега спорното решение за уривање на девет објекти.

Сега, според насоките на Второстепената владина комисија, општината има две опции. Или укинатото решение да го обжали до Управниот суд или локалната власт и инспекторот Ќирко Џукоски да напишат нова одлука за уривање, според сите правила и прописи.

Повеќе од СторииПовеќе теми во Стории »
WordPress Lightbox Plugin